Een dag op een OAS-school

Onderbouw: Groep 1 / 2 

De volgende activiteiten komen dagelijks terug:

Dagopening

Ouders en kinderen zijn welkom in de klas vanaf 8:20 uur. De kinderen geven de juf een hand, en worden warm ontvangen. Iedere dag is er spelinloop. U kunt samen met uw kind een activiteit doen, of even spelen in éen van de hoeken. 
De dag start altijd met een kort gezamenlijk moment in de kring. Dit is een moment om voor de kinderen om even te ‘landen’. De leerkracht neemt met de kinderen door wat er die dag op het programma staat. 

Spelen en onderzoeken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Kinderen spelen en onderzoeken zich de wereld in. Dat is het uitgangspunt van het onderwijs in de onderbouw van Onze Amsterdamse School. 

De leerkrachten kiezen daarom voor thema’s die passen bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s komen in de groepen tot leven door het bezoeken in de echte wereld, het uitnodigen van experts (gasten en ouders) die hun kennis over deze thema’s willen delen, en het realiseren van een uitdagende leeromgeving.

Kinderen spelen en onderzoeken in de onderbouw gedurende de dag in verschillende hoeken. In deze hoeken (een huishoek, een rollenspelhoek, bouwspeelhoek, onderzoekshoek, etc.) wordt ontzettend veel geleerd. Denk hierbij aan taalvorming, lezen, schrijven, beeldende activiteiten, kennis over jezelf en de wereld, mondelinge taalvaardigheid, woordenschatontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren, probleemoplossend handelen, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling 

Leerkrachten zijn goed op de hoogte van de leerdoelen voor kleuters en de fases van spelontwikkeling. Zij ontwerpen activiteiten die dit stimuleren.

Persoonlijke gesprekken

Ieder kind heeft iets persoonlijks te leren. Dat kan iets zijn op het gebied van taal of rekenen, maar ook hoe je samen speelt en deelt. Daarom heeft de leerkracht iedere week met ieder kind een 5-minuten gesprekje. Daarin bespreekt de leerkracht met het kind wat het die week wil leren. Ook kan de leerkracht aangeven wat hij/zij belangrijk vindt.

Buiten spelen

Beweging is belangrijk voor kinderen. Daarom spelen we dagelijks buiten. We hebben een uitdagende speelplek waar kinderen zich heerlijk uit kunnen leven.