Kwalificatie

We halen eruit wat erin zit!
 
Leerlingen
Leerlingen op Onze Amsterdamse School werken samen met de leerkracht actief aan hun eigen ontwikkeling. Met behulp van een portfolio gevuld met leerdoelen weten zij waar zij staan en wat zij nog te leren hebben. Er wordt altijd hoog ingezet. Iedere leerling heeft wekelijks een 5-minutengesprek met zijn/haar leerkracht. Tijdens dat gesprek stelt de leerling doelen en evalueert de leerling de doelen van de vorige week. Naarmate zij de basisschool verder doorlopen krijgen zij, passend bij hun mogelijkheden, steeds meer autonomie in het stellen van doelen en het werken hieraan.
Leerlingen krijgen onderwijs op maat, passend bij hun niveau, interesses en capaciteiten. In samenspraak met de leerkracht wordt steeds gekeken hoe het kind zich verder kan ontwikkelen, wat het nodig heeft en hoe de interesses verbreed en verdiept kunnen worden.
 
Leerkrachten
Leerkrachten op Onze Amsterdamse School zijn meesterlijke leerkrachten. Dit betekent dat zij ver boven de stof staan, goede kennis hebben van de leerlijnen en in staat zijn om hun eigen lesmateriaal te ontwerpen of op een flexibele manier om te gaan met bestaand lesmateriaal.
Leerkrachten op Onze Amsterdamse School weten wat zij wanneer inzetten om leerlingen te onderwijzen. Dit kan door bevlogen over een onderwerp te vertellen, activerende(directe) instructie te geven, te observeren, de leeromgeving zorgvuldig voor te bereiden, vragen te stellen of leerlingen te laten onderzoeken of ontwerpen.
De leerkracht zorgt altijd voor een juiste balans tussen het oefenen in en voor de echte wereld, en het ‘droog’ oefenen en automatiseren van de basisvaardigheden. Beiden zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling van basisschoolleerlingen, en staan in dienst van elkaar.
 
Ouders
De school is in eerste instantie verantwoordelijk voor de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Ouders dragen actief aan bij, bijvoorbeeld door het geven van workshops of het ondersteunen van kleine groepjes kinderen. Ouders hebben via een digitaal volgsysteem inzicht in de vorderingen van hun kinderen, en zijn altijd welkom voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.
Ook is er in de school een onderwijscafé met flexplekken voor ouders. Hier kunnen zij zelf werken, maar op gezette tijden ook hun eigen kind of groepjes kinderen begeleiden.
 
Leeromgeving
De leeromgeving is voor ons een breed begrip. Het gaat om de school, maar juist ook de wereld daarbuiten.
In de school richten wij de leeromgeving zodanig in dat de school een oefenplaats is voor de echte wereld.
We zoeken de buitenwereld op door samenwerking aan te gaan met instanties in de buurt ( bejaardentehuizen, kinderboerderij, de politie, de brandweer, etc. ) wanneer dit past binnen een thema. ICT zien wij als een verrijking van de leeromgeving. Leerlingen zetten het in om te oefenen, te onderzoeken en te creëren.