Persoonsvorming

 
Worden wie je bent!
 
De leerling
Leerlingen op Onze Amsterdamse School mogen worden wie ze zijn. Iedere leerling brengt iets nieuws, iets unieks. De leerling krijgt de ruimte en wordt uitgedaagd om te ontdekken waar zijn/ haar kracht en interesses liggen. Zelfkennis is daarbij van belang. Dit betekent dat een leerling een reëel beeld ontwikkelt van zichzelf. Het gaat dus expliciet niet alleen op trots zijn op wie je bent en wat je kan. Het gaat ook om je eigen ‘lastige of ruwe’ kant kunnen zien, accepteren dat die er is, en bereid zijn om daaraan te werken. In het wekelijkse 5-minuten gesprek met ieder kind wordt hier ook steeds aandacht aan besteed.
 
De leerkracht
De leerkracht heeft veel aandacht voor de persoonsvorming van de leerling. In een wekelijks 5- minuten gesprek wordt gewerkt aan zelfkennis en zelfontplooiing. In deze gesprekken is aandacht voor wat goed gaat, maar ook voor zaken waar nog aan gewerkt moet worden. De leerkracht is oprecht geïnteresseerd in de leerling, waardeert en stimuleert dat ieder kind uniek is, en laat zich kennen als persoon. Uiteindelijke doel is om leerlingen te laten worden wie ze zijn.
 
Ouders
Het gezamenlijke doel van school en ouders is kinderen te laten worden wie ze zijn. Wij geloven niet in 10-minuten gesprekken waarin de leerkracht 10 minuten informatie over het rapport ‘zendt’. Daarom voeren wij het hele jaar door portfolio-gesprekken. Dit zijn échte gesprekken met ouders, leerling en leerkracht. In deze gesprekken wordt terug- en vooruitgekeken op de ontwikkeling van het kind.
 
De leeromgeving
De leeromgeving draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, doordat kinderen de mogelijkheid hebben om zich breed te ontwikkelen. Het oefenen voor de echte wereld, in én buiten de school geven aan ieder kind de kans zijn of haar talenten in te zetten of te verbreden.