Socialisatie

Leren omgaan met elkaar en de wereld om je heen!
 
De leerling
Leerlingen op Onze Amsterdamse School leren zich verhouden tot de ander: Een medeleerling, de leerkracht, de schoolomgeving en de maatschappij. Wij geloven dat burgerschap iets is dat je moet dóen, niet iets waar je vragen over moet beantwoorden in je werkboekje. Door leerlingen te laten samenwerken, verantwoordelijkheid te geven voor zichzelf, de ander én de school kunnen zij oefenen in levensechte situaties. De leerkracht begeleidt dit proces en speelt hierbij uiteraard een hele grote rol.
 
De leerkracht
De leerkracht creëert situaties waarin leerlingen kunnen oefenen hoe zij zich verhouden tot elkaar, de leerkracht en de maatschappij. Hij/zij schenkt de leerlingen vertrouwen en vrijheid, maar houdt tegelijkertijd groepsprocessen scherp in de gaten.
Socialisatie beperkt zich niet tot de verhouding leerling-leerling/ leerkracht-leerling. De leerkracht betrekt ouders en de omgeving ook bij het proces van socialisatie, bijvoorbeeld door samenwerkingen en te gaan met instanties uit de buurt en de doelen van de school goed af te stemmen met de verwachtingen van ouders.
 
Ouders
Als we leerlingen willen leren te participeren in de samenleving, hebben zij rolmodellen nodig. Zo zien en leren kinderen in de praktijk dat het fijn is om samen te werken aan een gezamenlijk doel. Wij vragen van ouders een actieve betrokkenheid bij verschillende schoolactiviteiten, van het begeleiden van een leesgroepje tot het ‘runnen’ van de kinderkeuken.
Wij vragen geen eenzijdige betrokkenheid van ouders, deze betrokkenheid is wederzijds. Onze Amsterdamse School staat altijd open voor ouders en betrekt hen actief bij de ontwikkeling van hun kind.
 
De leeromgeving
Leren doe je samen. Daarom is Onze Amsterdamse School zo ingericht dat je op een prettige manier samen kunt werken, zonder dat dit storend is voor de kinderen die juist even zelfstandig aan de slag willen.
Doordat ouders altijd welkom zijn in de school, er werken en meewerken, vormen we samen een gemeenschap waarin kinderen kunnen groeien.
Door de samenwerking aan te gaan met instanties uit de buurt leren kinderen dat de wereld groter is dan het schoolgebouw, en leren zij langzamerhand te participeren in de echte wereld.