Visie

Wij bieden levensecht onderwijs voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of capaciteiten.
Onze school is de beste plek voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor meesterlijke leerkrachten, en open voor ouders om mee te werken aan de ontwikkeling van hun kind. Lees onze schoolgids voor uitgebreide informatie.

Visie Onze Amsterdamse School

Scholen bereiden leerlingen voor op ‘de echte wereld’. Daarom is onze school een oefenplaats voor het echte leven, in de breedste zin van het woord. Dat doen we op drie deelgebieden: Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De echte wereld en deze drie begrippen staan altijd met elkaar in verbinding.

Kwalificatie:

We halen eruit, wat erin zit. Kinderen krijgen onderwijs op maat. Samen met het kind en de ouders stellen we passende doelen op, waarbij we altijd hoog inzetten.

Socialisatie:

We leren kinderen omgaan met elkaar en zich te verhouden tot de wereld om zich heen. Dit doen wij door leerling samen te laten werken, maar ook door hen levensechte opdrachten te geven die van betekenis zijn in en voor de maatschappij.

Persoonsvorming:

Worden wie je bent. De leerling krijgt de ruimte en wordt uitgedaagd om te ontdekken waar zijn of haar kracht en interesses liggen.