Visie

Wij bieden levensecht onderwijs voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of capaciteiten.
Onze school is de beste plek voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor meesterlijke leerkrachten, en open voor ouders om mee te werken aan de ontwikkeling van hun kind. Lees onze schoolgids voor uitgebreide informatie.

Visie Onze Amsterdamse School

Scholen bereiden leerlingen voor op ‘de echte wereld’. Daarom is onze school een oefenplaats voor het echte leven, in de breedste zin van het woord. Dat doen we op drie deelgebieden: Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De echte wereld en deze drie begrippen staan altijd met elkaar in verbinding.

Kwalificatie:

We halen eruit, wat erin zit. Kinderen krijgen onderwijs op maat. Samen met het kind en de ouders stellen we passende doelen op, waarbij we altijd hoog inzetten.

Socialisatie:

We leren kinderen omgaan met elkaar en zich te verhouden tot de wereld om zich heen. Dit doen wij door leerling samen te laten werken, maar ook door hen levensechte opdrachten te geven die van betekenis zijn in en voor de maatschappij.

Persoonsvorming:

Worden wie je bent. De leerling krijgt de ruimte en wordt uitgedaagd om te ontdekken waar zijn of haar kracht en interesses liggen.

Een oefenplaats voor de echte wereld

Het idee voor Onze Amsterdamse School is geboren uit de volgende vraag : Als scholen kinderen moeten voorbereiden op het echte leven, waarom lijken ze er dan zo weinig op?

Het leren op school is steeds meer los komen te staan van datgene waar het jongeren op wil voorbereiden: participeren, mee kunnen doen in de samenleving. Van half 9 tot kwart over 2 aan een tafel kennis zitten te consumeren en reproduceren, dat is bepaald niet wat het echte leven van je vraagt. Het echte leven vraagt om sociale vaardigheden, zelfkennis, communicatievaardigheden, zelfvertrouwen, discipline, creativiteit, vaardigheden om te plannen, etc.

Op Onze Amsterdamse School werken leerlingen in thema’s aan levensechte opdrachten. Zo wordt voor leerlingen duidelijk wat zij leren en vooral waarom zij leren. Het is een oefenplaats voor het echte leven.

Hoe doen we dat?

De echte wereld is complex en veelzijdig. Wij willen kinderen zo breed mogelijk laten oefenen in en voor de wereld. Daarom helpt het om een zekere ordening aan te brengen. Op Onze Amsterdamse School werken kinderen in thema’s rond de volgende 5 werelden:

  • Natuur en gezondheid
  • Cultuur en historie
  • Land, lucht, water en vuur
  • Creativiteit
  • Techniek en technologie

Werken in thema's

Door het werken in thema’s verbreden leerlingen hun kennis, maar gaan ze ook de diepte in: Leerlingen gaan de echte wereld in, er worden gastlessen gegeven door experts, leerkrachten geven les over het betreffende thema, leerlingen stellen onderzoeksvragen en gaan vooral vanuit eigen nieuwsgierigheid op onderzoek uit. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie of eindactiviteit.

Structuur

We delen het schooljaar op in vijf blokken van 8 weken. Iedere 8 weken staat één van de werelden centraal in een thema. De thema’s worden ontworpen en opgezet door de leerkrachten, in samenspraak met de leerlingen.

Basisvaardigheden

Om volwaardig in deze werelden te kunnen participeren zijn basisvaardigheden noodzakelijk: Taal en rekenen. De basisvaardigheden staan in dienst van de vijf werelden, maar zijn niet ondergeschikt. Waar mogelijk worden taal en rekenen geïntegreerd in de thema’s. Sommige vaardigheden zijn echter meer geschikt om ‘droog’ te oefenen. Voor beide aspecten is aandacht.