Schooltijden

We hanteren een continurooster. De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14:15 uur. De kinderen hebben twee keer per dag pauze. Eén keer in de ochtend en één keer in de middag. De kinderen eten en drinken dan in de klas, en spelen vervolgens buiten.