Ouderraad

Onze Amsterdamse school heeft een ouderraad, deze bestaat uit ouders en teamleden. De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Denk aan het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag. De ouderraad komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.