Vreedzame school

Onze Amsterdamse School is een veilige plek voor alle kinderen. Een plek waar iedereen actieve bijdrage levert aan een prettige sfeer. Om dit te bereiken, werken we met het programma 'De Vreedzame School'. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.