Ouders

Hier vindt u alles wat u moet weten over de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de ouderbijdrage en de ouder- en kind adviseur.

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad: de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Er zijn jaarlijks 4 bijeenkomsten. Indien nodig wordt er tussentijds extra vergaderd. De MR denkt actief mee en heeft advies- of instemmingsrecht op plannen van de directie of het bestuur. Er worden in de MR allerlei zaken besproken die op school spelen. Hieruit kunnen vragen aan of suggesties voor het team voortkomen. De directeur is op verzoek bij de vergadering aanwezig maar is uitdrukkelijk geen lid van de MR. De MR doet jaarlijkse verslag.

Ouderraad

De ouderraad van de Immanuel bestaat uit enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar verschillende activiteiten verzorgen. De ouderraad ondersteunt, waar mogelijk, de kinderen en leerkrachten in uiteenlopende projecten. De ouderraad beheert de ouderbijdrage, waaruit bijzondere activiteiten worden betaald zoals het Paas-, Sinterklaas- en Kerstfeest en andere excursies die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

Ouderbijdrage

Ieder jaar vraagt de ouderraad u bij het begin van het schooljaar om de ouderbijdrage. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig maar erg belangrijk voor de school. De ouderraad betaalt er dingen van die de kinderen en de sfeer op school ten goede komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Sinterklaas en het Kerstfeest, de thema-activiteiten en initiatieven als het opzetten en verbeteren van de bibliotheek, de aula en speelmaterialen.

Ouder- en kind adviseur

U kunt bij de ouder- en kindadviseur terecht voor advies of steun bij alles op het gebied van opvoeden. Bijvoorbeeld bij vragen over slapen, regels en grenzen stellen, invloed van een scheiding op een kind, gedrag van uw kind en internetgebruik. De ouder- en kind adviseur ondersteunt u in het vinden van oplossingen die bij u en uw gezin passen. Dit kan in één of meerdere gesprekken op school, bij u thuis of in het OKC(ouder-en kindcentrum).